Cesko hostitelé Tschechien Gastgeber Tschechien Accommodation

Cesko Vstupenky Kraj

Region Kraj Satellit

České republice Kraj

PoČátky samostatného Českého státu spadají do druhé poloviny 9. století. V letech 1526-1918 byly České země vČleněny do rakouské monarchie, v letech 1918-1992 byly souČástí Československa. Svrchovaný Český stát byl formálně obnoven 1. ledna 1969 pod názvem Česká socialistická republika jako souČást federativní Československé socialistické republiky, od roku 1990 nesoucí název Česká a Slovenská federativní republika. Ta 1. ledna 1993 zanikla, Čímž se Česká republika stala samostatným státem; zároveň nabyla úČinnosti Ústava České republiky.