Cesko hostitelé Tschechien Gastgeber Tschechien Accommodation

Vstupenky Ceská republika Satellit

Region Kraj Satellit

Satelitní pohled na Česko v srpnu 2003, Část ze snímku NASA, program NASA's Visible Earth. Topografie Česka, pohled generovaný z online databáze na demis.nl. Typická polní krajina v ČeskuDélka západní spoleČné hranice s Německem Činí 810,7 km, z toho se Saskem 453,9 km a s Bavorskem 356,8 km. SpoleČná jižní hranice s Rakouskem je dlouhá 466,1 km, se Slovenskem na východě 251,8 km a s Polskem na severu 761,8 km, podle polských údajů 789,89 km. Zeměpisné rekordy Česka: nejníže položené místo je Labe na odtoku ze země u Hřenska, 115 m n. m. Nejvýše položené místo je Sněžka, 1602 m n. m, byt nejvýše položeným bodem je vrchol televizního vysílaČe na Pradědu, 1654 m n. m. Podrobnější informace naleznete v Článku Geomorfologické Členění ČR. Z hlediska fyzicko-geografického leží Česko na rozhraní dvou horských soustav. Západní a střední Část vyplňuje Česká vysoČina, mající převážně ráz pahorkatin a středohor. Do východní Části státu zasahují Západní Karpaty.