Cesko hostitelé Tschechien Gastgeber Tschechien Accommodation

Výletní cíle

Hrad Grabštejn
Hrad Grabštejn stojí na strměm ostrohu, který je obtěkán Václavickým potokem, jenž se nedaleko odsud vlěvá do Lužickě Nisy. Stojí v saměm srdci Trojzemí, místa, kde se dotýkají hranice tří států - Českě republiky, Německa a Polska.Kdy přesně byl Grabštejn založen, se dodnes neví, jistě je ale to, že stál již v 13. století.

zámek Dačice
Původně renesanční zámek, přestavěnÝ v klasicistním stylu ve 30. letech 19. století. Jednoduchost jeho vnějšího vzhledu kontrastuje s bohatou vÝzdobou interiérů dvou pater, jimiž vede prohlídkovÝ okruh. Zámek je obklopen zachovalÝm anglickÝm parkem z počátku 19. století.

Hrad Kašperk
Hrad Kašperk byl vybudován na severozápadním vÝběžku hory ždánova, na půdorysu 300 metrů dlouhého protáhlého oválu. Z hlediska obrany byla pravděpodobně největší předností hradu jeho poloha, neboť terén spadá na obou delších stranách velmi strmě dolů. Hrad Kašperk nechal v roce 1356 založit ceskÝ král a římskÝ císař Karel IV.

Muzea loutkářských kultur v Chrudimi
Dokumentujeme především historii a současnost českého loutkového divadla, ale i loutkářské umění na celém světě. Více informací najdete na nabídkových lištách. Muzeum loutkářských kultur sídlí v okresním městě Chrudimi, několik metru od centrálního Resselova náměstí. Město Chrudim se nachází v centru Pardubického kraje a čítá cca.

Regionální muzeum Mikulově
Regionální muzeum v Mikulově sídlí na barokním zámku obklopeném zahradou. V jeho interiérech mají návštěvníci možnost shlédnout celou řadu expozic rozdělených do čtyř okruhů a také atraktivní sezónní výstavy. Okruh historický prezentuje dějiny zámku a šlechtického rodu Dietrichsteinů. Moderně pojatá archeologická expozice římané a Germáni v kraji pod Pálavou byla za své pojetí oceněna i ministrem kultury.

Zámek Bučovice
Zámek Bučovice je unikátní ukázka renesančního stavitelství u nás. K ojedinělým patří bohatá manýristická výzdoba interiérů a překrásná kašna na nádvoří.

Zámek Slavkov Austerlitz
Barokní zámek, sídlo rodu Kouniců z konce 17. století, patří ke skutečným skvostům barokní architektury na území Moravy. Sto patnáct komnat s bohatou štukovou výzdobou reprezentuje italské pojetí zámeckého životního stylu od raného baroka až po období klasicismu. Součástí zámku je také park o rozloze 16 ha s bohatou sochařskou výzdobou a bazénky.

Strahovský klášter
Strahovský klášter je nejstarší premonstrátský klášter v Cechách a jedna z nejvýznamnejších architektonických památek Ceské republiky. Založen byl roku 1140 Vladislavem II. na popud olomouckého biskupa Jindricha Zdíka.

Zámek Telc
Telcský zámek patrí mezi klenoty moravské renesacní architektury. Jeho pritažlivost je tím vetší, že se zde díky citlivému prístupu majitelu k dedictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu puvodní interiéry.

Ceská Skalice
Ceská Skalice je mesto ve východních Cechách, na území okresu Náchod, v Královéhradeckém kraji. Nachází v nadmorské výšce 284 m n. m. v Úpsko-metujské tabuli.

Zámek Horní Hrad
Tato sekce se zabývá historií hradu až po soucasnost. Tedy vlastne od samého založení, pres úpadek v dobách komunistických, až po znovuzrození v 21. století. Rovnež zde najdete nejaké další informace, které s historií úzce souvisí.

Valašské muzeum v prírode
Je nejstarším a nejnavštevovanejším areálem Valašského muzea v prírode. Bylo otevreno roku 1925 a prezentuje zpusob života na malém mestecku v období od poloviny 19. století až po první ctvrtinu století dvacátého.

Moravské zemské muzeum
Moravské zemské muzeum je druhé nejvetší (po Národním muzeu v Praze) a druhé nejstarší (po Slezském zemském muzeu v Opave) muzeum v Cesku.

Národní technické muzeum v Praze
Pocátky sbírání technických památek na území Cech souvisí se založením podnikatelské organizace Jednota pro povzbuzení prumyslu v Cechách v roce 1833.